Výstava motorek 8.3.2007 Print

Foto z výstavy motorek 8.3.2007, Sigma SD10 a Sigma 24-70/2,8.

 

IMG10303.jpg IMG10306.jpg IMG10307.jpg IMG10309.jpg IMG10311.jpg IMG10312.jpg IMG10314.jpg IMG10316.jpg IMG10318.jpg IMG10319.jpg IMG10323.jpg IMG10324.jpg IMG10325.jpg IMG10326.jpg IMG10327.jpg IMG10331.jpg IMG10332.jpg IMG10333.jpg IMG10334.jpg IMG10335.jpg IMG10336.jpg IMG10338.jpg IMG10339.jpg IMG10341.jpg IMG10343.jpg IMG10344.jpg IMG10347.jpg IMG10351.jpg IMG10354.jpg IMG10355.jpg IMG10356.jpg