Programovatelný časovač PDF Print E-mail
Article Index
Programovatelný časovač
Aktualizace 20.11.09
All Pages

Potřeba této užitečné pomůcky vyplynula po několika fotografováních, kdy bylo jasné, že hlídání času stopkami a ruční vypínání a zapínání expozice není to pravé. Zrodil se tedy nápad na nějaké automatické zařízení, které by tuto funkci zastalo samo (když už se o pointaci stará autoguider, proč tedy nezautomatizovat všechno, no, zbývá ještě motorové ostření, které mám v plánu, ale času je strašně málo...).

Jelikož jsem se ze starší architektury x51 rozhodl přejít na moderní mikrokontroléry řady ATMega od Atmelu, padla volba na ATMega 8, který má 8KB programové paměti, což je dostačující - současná verze programu 1.1 má asi 5KB a 1KB zabere bootloader. Jelikož procesor umožňuje připojit 32,768kHz krystal pro hodiny a má 23 I/O linek, tudíž s přehledem umožní připojit potřebné periferie jako je displej, klávesnice, atd. byla tato volba ideální :-).

Zařízení je ovládané 16 tlačítkovou klávesnicí, klávesy 0-9 slouží pro zadávání číselných hodnot, * slouží jako ESC a # jako ENTER. Tlačítka A, B, C a D jsou využita tak, že A a B jsou šipky nahoru a dolů, C je určeno pro rychlé zadání expoziční sekvence, kdy se zadá počet a délka expozic (normální funkce zařízení je ta, že se zadá počet expozic a pak se postupně v další položce vyplňují jednotlivé expozice, které je možné editovat napřeskáčku, zadávat po libosti čísla od 1s do 9999s apod.) a D slouží pro "astro režim" displeje, kdy se podsvícení přepne na minimum (displej je klasický astronomický, jak ho známe z ovladačů montáží, tedy inverzní s červeným podsvícením a má organizaci 2x16 znaků). Výstup pro spínání expozice je oddělen optočlenem. V zařízení je LiIon článek 3,7V/1800mAh, ale je možné použít jakýkoliv zdroj s napětím od 1,2V do cca 4,5V, nebo je možné konektorem připojit externí zdroj 12V. Pro spuštění/zastavení expoziční sekvence slouží samostatné tlačítko s LED, která svítí, když je sepnutý výstup.

Zařízení kromě vlastních expozic umožňuje nastavit, zda fotoaparát používá předsklopení zrcátka, doby po kterou má být zrcátko zvednuto (0-99s), prodlevu mezi expozicemi (0-99s) a elektronické řízení kontrastu a podsvícení (pomocí PWM).

Krabičku jsem použil přímo s prostorem a dvířky pro baterie a s dírou na displej, byla pěkně drahá - stála asi 550Kč.

 

Tradičně dvě fotky z vývoje (v tomto provedení na nepájivém poli si časovač odbyl astropremiéru na astrosetkání v Liticích v květnu 2007).

 

 

A téměř finální podoba (jediný rozdíl od finální verze je vytažený kablík pro 12V, který byl nahrazen vnitřním konektorem):

 


Provedl jsem aktualizaci řídícího software časovače - nejprve verze 1.2, která přidala funkcionalitu vícenásobné expoziční sekvence a ihned jsem se pustil do v1.3, která všechny parametry zapisuje do EEPROM a čte je z ní, takže nastavení jak expozičních parametrů, tak i kontrastu a podsvícení se po vypnutí a zapnutí zařízení obnoví na posledně nastavené hodnoty.

 

 

Napíšu zde stručný popis menu atd.:

Menu obsahuje 8 položek - Počet expozic, Předsklopení zrcátka, Prodleva předsklopení, Prodleva po expozici, Expozice, Expoziční sekvence, Kontrast a Podsvícení. U každé položky (kromě Expozice a Expoziční sekvence je v menu zobrazena aktuální hodnota).

 

Výběr v menu se provádí šipkami nahoru/dolů (klávesy A a B), potvrzení se provede klávesou Enter (#). Vybraná položka menu je na horní řádce displeje. Při jakémkoliv zadávání je možné stisknout ESC (*) a změna se neuloží.

 

Počet expozic: zadá se počet expozic 1-99 (není nutné psát úvodní nulu).

Předsklopení zrcátka: klávesou ESC (*) nebo ENTER (#) se zakáže nebo povolí nastavení, zda časovač bude během chodu brát ohled na předsklopení zrcátka fotoaparátu (vlastní nastavení fotoaparátu je třeba provést ručně v jeho menu, časovač s ním nijak nekomunikuje, pouze spíná expozici).

Prodleva předsklopení: 1-99s doba, po kterou je zvednuto zrcátko fotoaparátu.

Prodleva po expozici: 1-99s pauza po expozici, aby byl dán fotoaparátu čas snímek zpracovat.

Expozice: seznam expozic, na horním řádku číslo expozice, na dolním řádku délka v sekundách. V seznamu se listuje šipkami (A a B), v případě, že chceme vybranou expozici změnit, stiskneme Enter (#), zadáme čas 1-9999s a potvrdíme pomocí Enter. Pokud se spleteme, je možné zmáčknout ESC (*) a tím se vrátíme zpět do režimu prohlížení expozic a nová hodnota se nezapíše.

Expoziční sekvence: Zadáme počet částí sekvence (max 20, při zadání většího čísla se automaticky nastaví 20) a pak pro každou část sekvence zadáme počet expozic a jejich délku. Př. chceme zadat sekvenci 3x120s, 10x240s a 15x30s. Zadáme 3 části sekvence, pak 3 expozice po 120s, 10 expozic po 240s a 15 expozic po 30s. Expozice se zapíší do seznamu, ve kterém můžeme po vybrání volby Expozice normálně listovat a příp. některé expozice změnit. Taktéž se příslušně aktualizuje i počet expozic, který také můžeme příp. změnit.

Kontrast: Nastavení kontrastu displeje 0-25, provádí se šipkami a potvrdí Enter, příp. zruší ESC.

Podsvícení: Intenzita podsvícení displeje 0-25, nastavení stejné jako v případě kontrastu.

 

Dále jsou na klávesnici dvě klávesy - C - provede jednoduché nastavení expoziční sekvence, pouze počet expozic a délka, zbylo z v1.1 - v plánované v1.4 bude mít během expozice funkci tu, že bude přepínat zobrazení času aktuální části expoziční sekvence, celkového času a celkového zbývajícího času.

Druhá klávesa je D - ta funguje jak v menu, tak i při běhu a má funkci tu, že přepne displej do tzv. astrorežimu, tj. nastaví minimální podsvícení displeje, kdy neoslňuje a má minimální spotřebu energie a vlastní nastavení hodnoty podsvícení v menu se nemění, návrat do původního stavu se provede opětovným stisknutím klávesy D.

 

Vlastní expoziční sekvence se spustí bílým tlačítkem s LED v dolní části časovače. LED svítí pokud je sepnut výstup pro fotoaparát, tedy při předsklopení zrcátka krátce blikne a při vlastní expozici trvale svítí, dokud expozice neskončí.

 

Přechod na v1.3 si vyžádal změnu bootloaderu za menší, neboť program se s původním bootloaderem již nevešel do paměti a v novém bootloaderu jsem aktivoval možnost indikace jeho stavu pomocí LED na tlačítku. Tato LED je však kvůli nedostatku IO procesoru a spolehlivé indikaci přímo spojena s linkou ovládající fotoaparát, takže pokud je fotoaparát k časovači připojen, neměl by být zapnut při zapnutí časovače, po zapnutí bootloader asi 5s čeká na případné spojení s nadřízeným PC a LED bliká. Pokud by byl fotoaparát zapnut, nacvakal by pár krátkých expozic.

 

Při ladění programu jsem narazil na celkem TŘI vadné procesory z GM Electronic a mám podezření, že prodávají součástky, které jim lidi vrátí v rámci reklamačního řízení, v jednom mikroprocesoru dokonce byl program jedné akciové společnosti.

 
Jsi návštěvník číslo [CNW:Counter]

Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko